Hoạt động đào tạo


Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Văn học “Khuynh hướng thơ tượng trưng Việt Nam hiện đại”

5 năm trước
Ngày 11 tháng 11 năm 2016, tại Hội trường Đại học Huế, số 4 Lê Lợi, thành phố Huế, NCS. Hồ Văn Quốc đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế, Chuyên ngành: Văn học Việt Nam; mã số: 62.22.01.21, với đề tài “Khuynh hướng thơ tượng trưng Việt Nam hiện đại” dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Hồ Thế Hà.

Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Văn học: “Cảm thức hiện sinh trong truyện ngắn Việt Nam từ 1986 đến 2010”

5 năm trước
Ngày 01 tháng 11 năm 2016, tại Hội trường Đại học Huế, số 4 Lê Lợi, thành phố Huế, NCS. Trần Nhật Thu đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế, Chuyên ngành: Văn học Việt Nam; mã số: 62.22.01.21, với đề tài “Cảm thức hiện sinh trong truyện ngắn Việt Nam từ 1986 đến 2010” dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Thành và PGS.TS. Bùi Thanh Truyền.

Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Văn học “Tiểu thuyết Việt Nam thập niên đầu thế kỷ XXI từ góc nhìn phân tâm học”

5 năm trước
Ngày 18 tháng 10 năm 2016, tại Hội trường Đại học Huế, số 4 Lê Lợi, thành phố Huế, NCS. Văn Thị Phương Trang đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế, chuyên ngành Văn học Việt Nam, với đề tài “Tiểu thuyết Việt Nam thập niên đầu thế kỷ XXI từ góc nhìn phân tâm học”, dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Hồ Thế Hà.

Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ học “Đối chiếu đặc điểm diễn ngôn của khẩu hiệu tiếng Anh và tiếng Việt”

5 năm trước
Ngày 05 tháng 06 năm 2015, tại Hội trường Đại học Huế, số 4 Lê Lợi, thành phố Huế, NCS. Đỗ Thị Xuân Dung đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế, Chuyên ngành: Ngôn ngữ học; mã số: 62.22.02.40, với đề tài “Đối chiếu đặc điểm diễn ngôn của khẩu hiệu tiếng Anh và tiếng Việt” dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS. TS Trần Văn Phước và PGS. TS Hoàng Tất Thắng.

Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Văn học “Đặc điểm du kí Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX”

5 năm trước
Ngày 29 tháng 9 năm 2015, tại Đại học Huế, số 4 Lê Lợi, thành phố Huế, NCS. Nguyễn Hữu Lễ đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế, Chuyên ngành: Văn học Việt Nam; mã số: 62.22.01.21, với đề tài “Đặc điểm du kí Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX” dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Trần Thái Học.