Ngôn ngữ học – Hệ tiến sĩ

7 năm trước

Tên chuyên ngành: Ngôn ngữ học

Mã sốchuyên ngành: 9229020

Đối tượng tuyển sinh là những người đang công tác tại các trường đại học, cao đẳng, trường phổ thông trung học, các viện nghiên cứu, các sở văn hóa, thông tin, các cơ quan hành chính, thông tấn báo chí… ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung. Trong đó, đặc biệt ưu tiên cho các đối tượng là cán bộ giảng dạy có trình độ thạc sĩ cùng chuyên ngành, có kinh nghiệm công tác và nghiên cứu ở các khoa Ngữ văn của các trường đại học và cao đẳng.

Các hướng nghiên cứu do đội ngũ giảng viên cơ hữu đề xuất bao gồm:

– Từ vựng – ngữ nghĩa học

– Ngữ âm học tiếng Việt

– Ngữ pháp học tiếng Việt theo hướng tiếp cận từ cấu trúc đến chức năng

– Phong cách học tiếng Việt

– Địa danh học

– Dụng học Việt ngữ

– Từ điển học lí thuyết và thực hành

– Ngôn ngữ học xã hội

– Hướng so sánh đối chiếu các ngôn ngữ

– Hướng nghiên cứu tri nhận

– Nghiên cứu ngôn ngữ – văn hoá các tộc người

– Ngôn ngữ học trong ứng dụng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, giáo dục song ngữ.

– Ngôn ngữ học trong biên tập và xuất bản