Nghiên cứu khoa học


Hội thảo quốc gia “Văn chương xứ Huế trong tiến trình hiện đại hoá văn học Việt Nam đầu thế kỉ XX”

1 năm trước
Ngày 10.6.2022, Hội thảo quốc gia Văn chương xứ Huế trong tiến trình hiện đại hoá văn học Việt Nam đầu thế kỉ XX đã diễn ra tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm của các nhà khoa học trên cả nước với hơn 50… Xem chi tiết