Văn học – Hệ thạc sĩ

7 năm trước

Tên ngành đào tạo

– Tiếng Việt: Văn học

– Tiếng Anh: Literature

* Mã chuyên ngành: 82 29 030

Ngành học trang bị cho học viên kiến thức chuyên sâu thuộc chuyên ngành Văn học, bao gồm Lý luận văn học, Văn học Việt Nam, Văn học thế giới và những kiến thức liên ngành khác.

Nâng cao năng lực nghiên cứu các vấn đề thuộc lĩnh vực văn học, trên cơ sở nắm bắt các kiến thức căn bản và cập nhậtvề những trường phái lý luận, phê bình văn học tiêu biểu trên thế giới, tiếp cận và vận dụng những kiến thức lý luận và các lý thuyết phê bình văn học phổ dụng để nghiên cứu các tác giả, tác phẩm văn học Việt Nam và văn học thế giới. Người học cũng được tiếp cận các thao tác tiến hành triển khai một đề tài khoa học thông qua kinh nghiệm triển khai một chuyên đề cụ thể của giảng viên.

Cung cấp nguồn nhân lực có chuyên môn cao về văn học đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và giảng dạy văn học ở các trung tâm nghiên cứu và các cơ sở giáo dục, đào tạo, bao gồm các trường đại học, cao đẳng và các trường THPT

Sau khi hoàn thành chương trình học, người học có thể  vịđáp ứng các vị trí công việc sau:

– Giảng dạy, nghiên cứu tại các trường THCS, THPT, Cao đẳng và Đại học;

– Tham gia quản lý, tư vấn chuyên môn liên quan đến lĩnh vực văn hóa, văn học;

– Biên tập viên tại các nhà xuất bản, cơ quan báo chí – truyền thông;

– Làm nghiên cứu viên, chuyên viên tại các Viện hoặc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn, các Sở Khoa học và Công nghệ

– Làm cán bộ chuyên môn ở các cơ quan Nhà nước và tư nhân liên quan đến lĩnh vực văn hóa, văn nghệ.

Người học sau khi tốt nghiệp cũng có thể tiếp tục học tiến sĩ trong và ngoài nước, trở thành nhà nghiên cứu khoa học độc lập hoặc học liên thông các chuyên ngành khác gần với ngành Văn học như Lý luận văn học, Văn học nước ngoài, Lý thuyết và lịch sử văn học.