Văn học Việt Nam – Hệ tiến sĩ

7 năm trước

Tên chuyên ngành: Văn học Việt Nam

Mã số chuyên ngành: 9220120

Đối tượng tuyển sinh là những người đang công tác tại các trường đại học, cao đẳng, trường phổ thông trung học, các viện nghiên cứu, các sở văn hóa, thông tin, các cơ quan hành chính, thông tấn báo chí… ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung. Trong đó, đặc biệt ưu tiên cho các đối tượng là cán bộ giảng dạy có trình độ thạc sĩ cùng chuyên ngành, có kinh nghiệm công tác và nghiên cứu ở các khoa Ngữ văn của các trường đại học và cao đẳng.

Các hướng nghiên cứu do đội ngũ giảng viên cơ hữu đề xuất bao gồm:

– Nội dung và hình thức văn học hậu hiện đại trên thế giới và ở Việt Nam

– Đặc trưng thi pháp các thể loại văn xuôi hiện đại và đương đại Việt Nam

– Thi pháp tiểu thuyết hiện thực huyền ảo trên thế giới

– Đặc trưng thi pháp thơ hiện đại và đương đại Việt Nam

– Lý thuyết phân tâm học và ảnh hưởng của phân tâm học trong văn học Việt Nam

– Chủ nghĩa hiện sinh và ảnh hưởng của nó trong văn học Việt Nam

– Lý thuyết phê bình văn học hiện đại và các trường phái phê bình văn học ở Việt Nam

– Tiểu thuyết lịch sử hiện đại trên thế giới và ở Việt Nam

– Quan hệ giữa văn học và văn hóa dân gian trong văn học Việt Nam

– Văn học hậu hiện đại với văn học Việt Nam