Nghệ thuật học


“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”: thành công từ sự phản quy tắc

7 năm trước
* Nguyễn Thị Huệ Ninh* “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, dù vi phạm quy tắc sáng tác nhưng vẫn được công chúng chấp nhận và thành công rực rỡ. Rõ ràng, việc tuân theo quy tắc đôi khi không cần thiết, nhất là ở lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật.