Thông tin tuyển sinh


Những điều đáng chờ đợi ở Khoa Ngữ văn – Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

10 tháng trước
Những điều đáng chờ đợi ở Khoa Ngữ văn – Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Thông tin tuyển sinh năm 2021 – Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

10 tháng trước
Thông tin tuyển sinh năm 2021 – Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Nhu cầu thị trường và Cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành Văn học, khoa Ngữ văn, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

1 năm trước
Nhu cầu thị trường và Cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành Văn học, khoa Ngữ văn, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Nhu cầu thị trường và Cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ học, khoa Ngữ văn, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

1 năm trước
Nhu cầu thị trường và Cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ học, khoa Ngữ văn, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Nhu cầu thị trường và Cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành Hán Nôm, khoa Ngữ văn, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

1 năm trước
Nhu cầu thị trường và Cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành Hán Nôm, khoa Ngữ văn, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Thông tin tuyển sinh năm 2020 – khoa Ngữ văn, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

1 năm trước
Khoa Ngữ văn, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế thông tin tuyển sinh năm 2020

Thông báo ngưỡng chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học năm 2019

2 năm trước
Trường Đại học Khoa học thông báo ngưỡng chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học năm 2019.

TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2019

2 năm trước
TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2019

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2019 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC, ĐẠI HỌC HUẾ

2 năm trước
Chỉ tiêu Tuyển sinh năm 2019 vào các ngành đào tạo của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Mùa Tuyển sinh 2019: nhiều loại bổng khuyến khích cho tân sinh viên

2 năm trước
Mùa Tuyển sinh 2019: nhiều loại bổng khuyến khích cho tân sinh viên