Thông tin tuyển sinh


Thông tin tuyển sinh năm 2018 của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

11 tháng trước
Thông tin tuyển sinh năm 2018 của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Thông tin về cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp Khoa Ngữ văn

1 năm trước
Tốt nghiệp các ngành Khoa Ngữ văn có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực và đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau. Nhu cầu thị trường việc làm cho cử nhân ngành Văn học, Ngôn ngữ học, Hán Nôm khá đa dạng.

Một vài nét khái quát về Khoa Ngữ văn

1 năm trước
Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Khoa Ngữ văn trở thành cái nôi đào tạo nhiều nhà văn, nhà báo, nhà giáo, nhà khoa học cho miền Trung và cả nước, được xã hội ghi nhận.