Tư tưởng, triết học, văn hóa


“Tồn tại” và “dấn thân”: hai nẻo đường của thuyết nhân bản

7 năm trước
* BÙI VĂN NAM SƠN* Hai đặc điểm nêu trên xuyên suốt lịch sử của thuyết nhân bản, nhưng luôn được nêu trở lại và diễn giải lại, nhất là sau những cuộc chiến tranh lớn hay những biến động sâu sắc về văn hóa, văn minh, bởi nhu cầu tìm hướng đi sau khủng hoảng, nhìn nhận lại những sai lầm đã phạm phải và xác lập cơ sở mới cho đời sống.