Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Văn học “Đặc điểm du kí Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX”

5 năm trước

Ngày 29 tháng 9 năm 2015, tại Hội trường Đại học Huế, số 4 Lê Lợi, thành phố Huế, NCS. Nguyễn Hữu Lễ đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế, Chuyên ngành: Văn học Việt Nam;  mã số:  62.22.01.21, với đề tài “Đặc điểm du kí Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX” dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Trần Thái Học. Các thành viên trong Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế của NCS. Nguyễn Hữu Lễ gồm có: GS.TS. Huỳnh Như Phương, PGS.TS. Trương Đăng Dung, PGS.TS. Đoàn Lê Giang, PGS.TS. Nguyễn Hữu Sơn, PGS.TS. Nguyễn Thành, TS. Hoàng Đức Khoa và TS. Hà Ngọc Hòa.

e

     NCS. Nguyễn Hữu Lễ đã bảo vệ thành công luận án của mình tại Đại học Huế

Trong quá trình hiện đại hóa và vận động đổi mới mạnh mẽ của văn học Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX, du kí có nhiều cách tân và đạt được những thành tựu lớn lao. Đây được coi như một trong hai “mùa bội thu” của du kí trong đời sống văn học Việt Nam từ trước đến nay. Tuy đã có những công trình, tiểu luận nghiên cứu về đối tượng này với quy mô, cấp độ khác nhau; nhưng chừng đó là chưa đủ để có thể đánh giá/định giá một cách toàn diện, đa chiều về diện mạo, tiến trình cũng như các thành tựu của du kí trong sự vận động chung của văn học nước nhà. Trong không gian xã hội cởi mở, dân chủ, giao lưu đa phương, đa chiều, nhu cầu truy tìm, đối thoại và khẳng định những giá trị văn hóa/tinh thần truyền thống, với độ lùi thời gian gần một thế kỉ nhìn lại, đề tài luận án Đặc điểm du kí Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX của NCS Nguyễn Hữu Lễ, do vậy có ý nghĩa khoa học và giá trị thực tiễn, quan trọng và cấp thiết.

Đây là công trình chuyên biệt đầu tiên tìm hiểu một cách hệ thống, tương đối đầy đủ và toàn diện về đặc điểm du kí Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX.

Trong chương 1chương 2, Luận án đã xác lập hệ thống lí thuyết về thể loại du kí, trong đó có không ít những vấn đề đang gây nhiều tranh luận trong giới nghiên cứu; tìm hiểu tiến trình lịch sử thể loại, thi pháp thể loại, dấu ấn định vị/định danh du kí Việt Nam trong sự vận động đời sống văn học nước nhà.

 Trong chương 3chương 4, tác giả Luận án đã khảo cứu đặc điểm du kí Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX trên hai bình diện chủ yếu: bình diện nội dung (sự phong phú của đề tài, sự đa dạng của cảm hứng) và bình diện hình thức (cốt truyện, kết cấu, điểm nhìn, nghệ thuật ngôn từ).

 Trong chương 5, tác giả đã phác họa chân dung, phong cách và những đóng góp quan trọng của ba tác giả du kí tiêu biểu nhất trong giai đoạn này: Nguyễn Đôn Phục, Phạm Quỳnh, Mãn Khánh Dương Kỵ.

a

PGS.TS. Nguyễn Thành, Trưởng Khoa Ngữ văn, thay mặt cơ sở đào tạo tặng hoa chúc mừng NCS

 

Với ý nghĩa khoa học, giá trị thực tiễn cùng những kết quả mà luận án đã đạt được, các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

c

NCS. Nguyễn Hữu Lễ chụp ảnh lưu niệm với Hội đồng, người hướng dẫn khoa học và lãnh đạo Ban Đào tạo SĐH Đại học Huế, lãnh đạo Trường Đại học Khoa học.

Tin: Văn Hùng