Nghiên cứu khoa học


Hán Nôm học – khoa học liên ngành để phát triển đất nước

6 năm trước
– TRẦN TRỌNG DƯƠNG – Hán Nôm học là một ngành khoa học liên kết con người hiện đại, xã hội hiện đại với lịch sử và truyền thống văn hóa. Ngành khoa học này có một độ lùi nhất định so với cách ngành sử học, triết học, văn hóa…, nhưng độ lùi đó là cần thiết cho những nghiên cứu chuyên sâu luôn được khai thác từ những tư liệu gốc (original texts).

Lý luận phê bình văn học Việt Nam đổi mới – cấu trúc tam tài và thế hệ F

6 năm trước
– PHAN TUẤN ANH – Có thể chia sự vận động và phát triển của văn học Việt Nam sau 1975 thành ba giai đoạn, gắn với ba hệ hình văn học cơ bản là tiền hiện đại, hiện đại và hậu hiện đại liên quan đến những đặc trưng nghệ thuật, điều kiện (condition) về văn hóa và chính sách quản lý văn nghệ của các cấp lãnh đạo. Ba bước chuyển hệ hình (paradigm) này gắn với ba giai đoạn cơ bản tạm phân chia là 1975 – 1986, 1986 – 1999, 2000 – 2016 mặc dù những đặc tính của các giai đoạn có thể chồng lấn và kế thừa lẫn nhau. Ba giai đoạn này có những khác biệt, thậm chí đối lập, phủ định một cách sâu sắc, nhưng lại có những mối quan hệ biện chứng hữu cơ không thể tách rời mà chúng tôi gọi là cấu trúc tam tài.

Lý luận phê bình văn học thời kỳ đổi mới

6 năm trước
– PHẠM PHÚ PHONG – Khác với các lĩnh vực kinh tế – xã hội khác, sự vận động và phát triển của văn hóa/ văn học nghệ thuật là một dòng chảy liền mạch lâu dài, liên tục, trên đó, có thể được cắm những dấu mốc quan trọng định vị sự đổi thay, nhưng không hề đứt đoạn. Vì vậy, đối với lý luận phê bình, thể văn được mệnh danh là luôn “đi trước một bước”, không phải đợi đến đại hội lần thứ VI, tháng 12 năm 1986, Đảng đề xướng công cuộc đổi mới, lý luận phê bình mới bắt đầu “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”

Đổi mới tư duy lý luận trong khoa nghiên cứu văn học ở Việt Nam từ 1986 đến nay

6 năm trước
– HUỲNH NHƯ PHƯƠNG – Kể từ khi kết thúc hai cuộc kháng chiến 1945-1975, bốn mươi năm đã trôi qua. Kể từ khi bắt đầu công cuộc đổi mới đất nước năm 1986, cũng sắp gần ba mươi chẵn. Giữa hai mốc lịch sử 1975-1986 là hai cuộc chiến tranh biên giới, chính sách cấm vận của Mỹ, những trì trệ của nền kinh tế tập trung quan liêu thời hậu chiến đã chứng kiến biết bao khó khăn, gian khổ của đất nước. Dù sao, thời gian đó cũng tạo điều kiện cho sức sáng tạo của dân tộc được phục hồi trong xây dựng kinh tế và văn hóa. Riêng trong lĩnh vực văn học, có thể nói đến một bước ngoặt về tư duy lý luận thể hiện trong hoạt động nghiên cứu, phê bình, có tác động tích cực đến sáng tác, thưởng ngoạn và tiếp nhận từ 1986 đến nay.

Thơ Việt Nam ba mươi năm đổi mới (1986-2016)

6 năm trước
– HỒ THẾ HÀ – Công cuộc đổi mới của Đảng được khởi xướng năm 1986 ở nước ta là sự kiện chính trị và xã hội quan trọng, kích hoạt sự đổi mới văn học, trong đó, có sự khởi sắc và lên ngôi của tất cả các thể loại văn học, mà thơ được xem là thể loại xung kích, tiên phong, tiền trạm cho tâm hồn và nghệ thuật nhanh nhạy và đa dạng nhất, xét từ đặc trưng thể loại trong sự vận động và phát triển của nó với tương quan dân tộc – thế giới, hiện đại – hậu hiện đại, được các chủ thế sáng tạo ý thức thể hiện trong các bước ngoặt chuyển mình của đời sống xã hội và đời sống văn học.

Tiểu thuyết Việt Nam sau 1986 – dấu ấn đổi mới qua đề tài, chủ đề và phương thức thể hiện

6 năm trước
– NGUYỄN THÀNH – Năm 1986 được ghi nhận là dấu mốc quan trọng về sự thay đổi trên nhiều lĩnh vực ở Việt Nam, trong đó có văn học. Công cuộc đổi mới văn học, thực tế đã diễn ra từ sau 1975, tuy nhiên, trong khoảng thời gian 1975 – 1985, giới văn nghệ chỉ mới dò đường. Từ 1986 trở về sau, văn học mới thực sự đổi mới và đổi mới mạnh mẽ, trong đó có tiểu thuyết.

Hội thảo khoa học “Thành tựu văn học Việt Nam ba mươi năm đổi mới (1986-2016)”

6 năm trước
Sáng ngày 7/5, Khoa ngữ văn, Trường Đại học Khoa học Huế đã tổ chức hội thảo: Thành tựu văn học Việt Nam ba mươi năm đổi mới (1986 – 2016).

Hội thảo khoa học sinh viên Khoa Ngữ văn năm 2016

6 năm trước
Nằm trong chuỗi hoạt động ý nghĩa, thiết thực chào mừng những sự kiện quan trọng của đất nước và nhà trường, đồng thời tiếp nối thành công các Hội thảo khoa học trước đó, Hội thảo khoa học sinh viên năm 2016 của Khoa Ngữ văn là cơ hội để mỗi sinh viên gặp gỡ, trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm học tập nhằm góp phần nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học cũng như chất lượng đào tạo của Khoa và Trường.