Khoa Ngữ Văn: Hội thảo khoa học “ Yếu tố kỳ ảo và huyền thoại trong văn học”

7 năm trước

Sáng ngày 30/5, tại phòng hội thảo H2, Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Khoa học – ĐH Huế đã long trọng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “ Yếu tố kỳ ảo và huyền thoại trong văn học”.

 Hội thảo đã thu hút các nhà khoa học, nhà văn, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên ở ĐH Huế và các đại học khác trong cả nước tham dự. Có 46 bài viết đã được chọn đăng trong kỷ yếu hội thảo, nội dung xoay quanh 3 nhóm chủ đề sau:

–         Giới thiệu và bàn luận về khái niệm kỳ ảo, huyền thoại, về văn chương kỳ ảo.

–         Phân tích, đánh giá sự hiện diện của yếu tố kỳ ảo, huyền thoại trong một giai đoạn văn học.

–         Phê bình, thẩm định vai trò, vị trí của yếu tố kỳ ảo, huyền thoại trong một tác phẩm cụ thể.

TS. Nguyễn Thành, Trưởng khoa Ngữ văn phát biểu tại hội thảo

Có 6 tham luận đã được báo cáo tại hội thảo. Tác giả Hồ Thế Hà (Trường ĐH Khoa học Huế) đã có bài viết phân tích về quan niệm của Tzevan Todorov về văn chương kỷ ảo. Tác giả đã đưa ra các quan niệm của Todorov về kỳ ảo và văn chương kỳ ảo ở nhiều phạm trù. Tác giả Huỳnh Thị Thu Hậu, ĐH Quảng Nam với bài tham luận về “ Phương thức xây dựng nhân vật huyền thoại trong Con gấu của William Faulkner”. Tác giả đã sử dụng thuật ngữ Huyền thoại theo nghĩa là huyền thoại hiện đại khi xem xét vấn đề huyền thoại trong tác phẩm Con gấu. Theo đó tìm hiểu phương thức xây dựng huyền thoại của Faulkner và ý nghĩa của việc xây dựng huyền thoại một cách cụ thể: cách xây dựng nhân vật huyền thoại, không gian huyền thoại và yếu tố huyền thoại trong thời gian.“ Folklore và văn học kỳ ảo” của tác giả Nguyễn Kim Ngân, ĐH Sư Phạm Huế đã bàn về các vấn đề về mối quan hệ giữa folklore và văn học kỳ ảo từ đó cho thấy văn học kỳ ảo đã thừa hưởng được các tinh hoa từ folklore theo những thể thức nhất định và cũng phản ảnh bước chuyển hóa đặc biệt diễn ra trong mối quan hệ phức tạp giữa hai hệ thống văn truyền khẩu và văn học thành văn.

Tham luận của PGS.TS Hồ Thế Hà, ĐH Khoa học Huế

Tiếp đó là các tham luận của các tác giả Nguyễn Thành Trung, ĐH Sư phạm Tp Hồ Chí Minh về “ Yếu tố kỳ ảo trong một số nền văn học thế giới”; Tác giả Trần Huyền Sâm, ĐH Sư phạm Huế với tham luận “ Kỳ ảo dự phần vào văn học với tư cách gì? ( Tiếp nhận qua trường hợp Cái trống thiếc của Gunter Grass)” và tham luận của tác giả Nguyễn Văn Thuấn, ĐH Sư phạm Huế “ Thử tiếp cận liên văn bản nhân vật kỳ hình dị dạng trong truyện ngắn của  Nguyễn Huy Thiệp”

Sự hiện diện của yếu tố kỳ ảo và huyền thoại trong văn học đương đại là vô cùng phong phú, đa dạng và không giới hạn; là đặc thù nghệ thuật kỳ diệu mà các nhà văn luôn tìm cách thể hiện trong tác phẩm của mình. Hội thảo đã tạo cơ hội cho các học giả tiếp cận được các vấn đề về yếu tố kỳ ảo và huyền thoại trong văn học từ gốc độ lý luận lẫn thực tiễn./.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Toàn cảnh hội thảo