Khoa Ngữ văn: Hội thảo khoa học “Phân tâm học với văn học”

7 năm trước

Sáng ngày 18/10, Khoa Ngữ văn, Trường ĐH Khoa học đã long trọng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Phân tâm học với văn học”.

Hội thảo đã thu hút các nhà khoa học, nhà văn, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên các Trường ĐH ở Huế và các đại học, cao đẳng khác trong cả nước tham dự.

20141020130910_2

TS. Nguyễn Thành, Trưởng Khoa Ngữ văn phát biểu khai mạc Hội thảo

Có 42 bài viết đã được chọn đăng trong kỷ yếu hội thảo. Bài viết với các chủ điểm tiếp cận mới mẻ, mở rộng được biên độ ứng dụng của phân tâm học vào những nội dung liên ngành. Hội thảo Phân tâm học với văn học chính là hướng tiếp cận khách quan, khoa học và chuyên sâu.

20141020130911_3

Các đại biểu và tác giả tham dự Hội thảo

Đặc biệt, Hội thảo có báo cáo của PGS.TS Đỗ Lai Thúy – chuyên gia phê bình phân tâm học nổi tiếng ở Việt Nam với tham luận ‘Trải nghiệm phân tâm học của tôi’. Tham luận như một thông báo và đúc kết hành trình vào phân tâm học của ông với những đề xuất và thực nghiệm, dự báo và thăng trầm để thấy công việc nghiên cứu khoa học bao giờ cũng đầy gian nan và thử thách. Thành công chỉ dành cho những người yêu nghề, yêu khoa học và dũng cảm.

20141020130912_1

PGS.TS. Đỗ Lai Thúy phát biểu tại Hội thảo

Những tham luận tại hội thảo xoay quanh các nội dung: lý thuyết phân tâm học đã được du nhập vào Việt Nam từ khi nào, với những tiền đề nào? Có bao nhiêu cách hiểu, cách vận dụng và các cách hiểu, cách vận dụng đó khác nhau ra sao? Sự nhận thức về lý thuyết phân tâm học đã ảnh hưởng gì đến thực tiễn sáng tạo văn học và tiếp nhận văn học hiện đại ở Việt Nam, cả những khả thủ và những bất cập? Những không gian và thực thể văn chương cụ thể ở từng tác giả, tác phẩm từ góc nhìn phân tâm học đã kích hoạt và vẫy gọi đồng sáng tạo hiệu quả cho các tham luận là gì?

Nội dung của từng tham luận được đặt ra và lý giải phong phú, đa góc nhìn từ sự tham chiếu những nội dung, đối tượng mà lý thuyết của các trường phái phân tâm học đúc kết và đề xuất.

Hội thảo cũng đã khẳng định tính hiệu năng, tính thực hành khả thi của một phương pháp tiếp cận văn học và là bước khởi động để tiếp tục cho hướng nghiên cứu văn chương từ phân tâm học trong thời gian tới.

20141020130913_4

Nguồn:  http://www.husc.edu.vn/news.php?readmore=2198