Nghiên cứu khoa học


Thư mời viết bài Hội thảo quốc gia năm 2022: “Văn chương xứ Huế trong tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam đầu thế kỷ XX”

2 năm trước
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia năm 2022: “Văn chương xứ Huế trong tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam đầu thế kỷ XX”

Tổng kết Hội thảo khoa học Quốc gia: “Sáng tác của Á Nam Trần Tuấn Khải trong tiến trình Văn học Việt Nam đầu thế kỷ XX””

2 năm trước
        Nhân kỉ niệm 125 năm ngày sinh của Á Nam Trần Tuấn Khải (1895 – 2020), sáng này 25/12/2020, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế phối hợp với Gia đình thi sĩ tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề: “Sáng tác của Á Nam Trần Tuấn Khải… Xem chi tiết

Hội thảo khoa học Quốc gia năm 2020: “Sáng tác của Á Nam Trần Tuấn Khải trong tiến trình văn học Việt Nam đầu thế kỷ XX”

2 năm trước
Nhân kỉ niệm 125 năm ngày sinh (1895 – 2020) của Á Nam Trần Tuấn Khải, Trường Đại học Khoa học phối hợp với Gia đình thi sĩ tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia năm 2020 với chủ đề: “Sáng tác của Á Nam Trần Tuấn Khải trong tiến trình văn học Việt Nam đầu thế kỷ XX”.

Trò chuyện văn chương: Văn chương phi hư cấu: Hãy đi xa hơn nữa!

5 năm trước
Văn chương phi hư cấu là câu chuyện không mới. Tuy nhiên, những năm gần đây, đời sống văn chương Việt Nam chứng kiến sự nở rộ của những tác phẩm phi hư cấu, thu hút sự quan tâm chú ý của người viết và của người đọc nói chung, người làm nghiên cứu phê bình nói riêng. VNQĐ số này mở cuộc trò chuyện bàn tròn về chủ đề văn chương phi hư cấu, với sự tham gia của PGS.TS Phạm Xuân Thạch (Chủ nhiệm khoa Văn học, trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội), PGS.TS Nguyễn Thành (Trưởng khoa Ngữ văn, trường Đại học Khoa học – Đại học Huế) và nhà văn Nguyễn Tham Thiện Kế.

Nghiên cứu văn học phải trở thành khoa học

6 năm trước
“Tôi nghĩ, dẫu đã ra đời tròn nửa thế kỉ, ở ta, tiểu luận của Lotman vẫn giữ nguyên tính thời sự của nó”

Huyền thoại – Northrop Frye và Roland Barthes

6 năm trước
Cả Northrop Frye lẫn Roland Barthes đều nghiên cứu huyền thoại dưới góc độ ngôn ngữ/ngôn từ/phát ngôn trong mối quan hệ huyền thoại với văn học/ký hiệu. Tại đây, chúng ta chứng kiến cuộc gặp gỡ của Northrop Frye với Roland Barthes mặc dù xuất phát điểm của hai ông là khác nhau: một người từ phê bình huyền thoại, người kia từ kí hiệu học.

Chủ nghĩa Marx trong khảo cứu và phê bình văn học ở miền Nam Việt Nam (1954-1975)

6 năm trước
Trong khảo cứu và phê bình văn học ở miền Nam Việt Nam, chủ nghĩa Marx giữ một vị trí đặc biệt quan trọng. Khác với những trào lưu tư tưởng phương Tây khác, vốn được du nhập vào Sài Gòn cùng với quá trình Âu hóa xã hội, chủ nghĩa Marx bén rễ vào vùng đất này trong điều kiện phong trào dân tộc kết hợp với phong trào cộng sản ngay từ những năm 1930 và đã chi phối đời sống chính trị, xã hội, văn hóa trong thời kỳ chống Pháp.

Ferdinand de Saussure, Claude Lévi-Strauss và chủ nghĩa cấu trúc ở miền Nam Việt Nam (1954-1975)

6 năm trước
Trong những năm 1954-1975, ở miền Nam Việt Nam, nếu chủ nghĩa hiện sinh lan truyền khá rộng rãi cả trong học giới lẫn trong công chúng dưới nhiều hình thức đa dạng, thì chủ nghĩa cấu trúc chỉ ảnh hưởng ở một phạm vi hạn chế trong nhà trường đại học và giới chuyên môn. Tuy vậy, có thể nhận thấy những nỗ lực thầm lặng, nghiêm túc trong việc giới thiệu và bước đầu vận dụng chủ nghĩa cấu trúc vào những công trình khảo cứu về ngôn ngữ học, dân tộc học, sau đó là nghiên cứu và phê bình văn học.

“Tồn tại” và “dấn thân”: hai nẻo đường của thuyết nhân bản

7 năm trước
* BÙI VĂN NAM SƠN* Hai đặc điểm nêu trên xuyên suốt lịch sử của thuyết nhân bản, nhưng luôn được nêu trở lại và diễn giải lại, nhất là sau những cuộc chiến tranh lớn hay những biến động sâu sắc về văn hóa, văn minh, bởi nhu cầu tìm hướng đi sau khủng hoảng, nhìn nhận lại những sai lầm đã phạm phải và xác lập cơ sở mới cho đời sống.