Thư mời viết bài Hội thảo quốc gia năm 2022: “Văn chương xứ Huế trong tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam đầu thế kỷ XX”

1 năm trước

      Thuận Hóa – Phú Xuân xưa, Thừa Thiên Huế nay là vùng đất có bề dày truyền thống sáng tác, nghiên cứu văn hóa, văn học, dịch thuật của cả nước. Bầu sinh quyển nơi đây đã từng sản sinh ra đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, học giả uy tín ở Việt Nam. Đầu thế kỷ XX, trước làn sóng hiện đại hóa văn học Việt Nam, văn chương xứ Huế một mặt vừa hòa vào tiến trình vận động và phát triển chung, vừa mang bản sắc riêng của kinh đô triều đại phong kiến nhà Nguyễn. Gần một thế kỷ trôi qua, những thành tựu văn học giai đoạn này vẫn còn nguyên giá trị trong sinh hoạt học thuật, văn hóa của Việt Nam nói chung và vùng đất Thừa Thiên Huế nói riêng. Với ý nghĩa đó, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia năm 2022: “Văn chương xứ Huế trong tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam đầu thế kỷ XX”. Hội thảo là cơ hội để các nhà khoa học, nhà quản lí, nhà giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học… công bố, giới thiệu những kết quả nghiên cứu mới về văn chương xứ Huế đầu thế kỷ XX, góp phần khẳng định vai trò của khu vực văn học này trong lịch sử văn học Việt Nam hiện đại.

b48faca0d4ea3bd14220e749930b5159-0

b48faca0d4ea3bd14220e749930b5159-1

b48faca0d4ea3bd14220e749930b5159-2