THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGÀNH KIẾN TRÚC THEO PHƯƠNG THỨC XÉT KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở CẤP THPT (HỌC BẠ) KẾT HỢP VỚI KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH MÔN NĂNG KHIẾU NĂM 2022

1 năm trước
Trường Đại học Khoa học thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển ngành Kiến trúc (ĐKXT) đợt 1 theo phương thức xét học bạ kết hợp với kết quả thi tuyển sinh môn năng khiếu cụ thể như sau:
I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN
✅Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế (DHT)
✅Tên ngành: Kiến trúc
✅Mã ngành: 7580101
✅Tổng chỉ tiêu: 50
Tổ hợp môn xét tuyển Mã tổ hợp
1. Toán; Vật lí; Vẽ Mỹ thuật V00
(Môn Vẽ Mỹ thuật hệ số 1,5)
2. Toán; Ngữ văn; Vẽ Mỹ thuật V01
(Môn Vẽ Mỹ thuật hệ số 1,5)
3. Toán, Tiếng Anh, Vẽ Mỹ thuật V02
(Môn Vẽ Mỹ thuật hệ số 1,5)
– Điểm các môn văn hóa trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình chung của 02 học kỳ năm học lớp 11 và học kỳ 1 năm học lớp 12 (làm tròn đến 1 chữ số thập phân).
– Điều kiện xét tuyển là điểm môn thi năng khiếu chưa nhân hệ số phải ≥ 5,0.
II. NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦO VÀO
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức tuyển sinh này là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển (chưa nhân hệ số) phải ≥ 18,0.
III. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
– Thí sinh ĐKXT trực tuyến tại địa chỉ http://dkxt.hueuni.edu.vn
– Thời gian ĐKXT: Từ ngày 19/5/2022 đến 17g00 ngày 17/7/2022.
IV. CÔNG BỐ KẾT QUẢ XÉT TUYỂN
Dự kiến trước 17h00 ngày 20/7/2022.
Lưu ý:
– Phần điểm đăng ký xét tuyển, thí sinh chỉ nhập điểm các môn văn hóa (nếu chưa có điểm thi môn năng khiếu).
– Sau khi có điểm thi môn năng khiếu, thí sinh vào mục Sửa hồ sơ, cập nhật điểm năng khiếu, … trên hệ thống, sau đó đăng nhập bằng số CCCD/CMND để vào cập nhật điểm năng khiếu.
————————————–