Khoa Ngữ văn tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kì 2022-2025

1 tháng trước

Sáng ngày 29.7.2022, Chi bộ khoa Ngữ văn đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 -2025. Đến dự Đại hội có đồng chí Trần Ngọc Tuyền – Phó Bí thư Đảng ủy nhà trường, đại diện Thường vụ Đảng uỷ. Đại hội đã lắng nghe Chi ủy  thông qua Dự thảo báo cáo chính trị, tiến hành góp ý cho các nội dung cơ bản trong Phương hướng hoạt động nhiệm kì 2022-2025. Đại hội cũng đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Trường và nhất trí biểu quyết thông qua nghị quyết của Đại hội.

Chi uỷ hiệm kỳ mới 2022 – 2025 g đã được Đại hội bầu ra với tỉ lệ phiếu tín nhiệm cao, gồm các đồng chí sau:
1. Đ/c Hà Ngọc Hoà – Bí thư Chi bộ
2. Đ/c Trần Nhật Thu – Phó Bí thư Chi bộ
3. Đ/c Đỗ Thu Thủy – Chi ủy viên