Hội thảo quốc gia “Văn chương xứ Huế trong tiến trình hiện đại hoá văn học Việt Nam đầu thế kỉ XX”

1 tháng trước

Ngày 10.6.2022, Hội thảo quốc gia Văn chương xứ Huế trong tiến trình hiện đại hoá văn học Việt Nam đầu thế kỉ XX đã diễn ra tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm của các nhà khoa học trên cả nước với hơn 50 bài viết gửi về ban tổ chức hội thảo.

Tại Hội thảo, với 5 tham luận được trình bày trực tiếp cùng nhiều ý kiến được nêu ra,  các đại biểu đã thảo luận sôi nổi và gợi mở thêm những định hướng nghiên cứu tiềm năng cho các học giả.

 

HT10HT12HT4HT5HT3HT8HT19HT17HT18HT21HT16HT20

 

 

HT6BIA KY YEU1HT15