Hội thảo khoa học “Thành tựu văn học Việt Nam ba mươi năm đổi mới (1986-2016)”

7 năm trước

Tham dự hội thảo có: PGS. TS Phan Trọng Thưởng, Nguyên Viện trưởng Viện văn học, Phó chủ tịch Hội đồng Lí luận phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lí luận phê bình của Hội nhà văn Việt Nam; PGS. TS. Trương Đăng Dung, Nguyên Phó viện trưởng Viện văn học; GS. TS. Huỳnh Như Phương, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP Hồ Chí Minh; Nhà văn Y Phương, Chủ tịch Hội đồng thơ, Hội nhà văn Việt Nam; Nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc, Chủ tịch Hội nhà văn tỉnh Thừa Thiên Huế – Tổng biên tập tạp chí Sông Hương; PGS. TS. Lí Hoài Thu, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội; PGS.TS Hoàng Văn Hiển, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Huế và  PGS. TS. Nguyễn Thành, Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng Khoa Ngữ văn và đông đủ các nhà khoa học, các giáo sư, phó giáo sư, các tiến sĩ và thạc sĩ của các Trường đại học, cao đẳng trên cả nước và sinh viên của Trường ĐH Khoa học Huế.

20160507101706_1

20160507101706_2

Đại biểu và sinh viên tham dự hội thảo

MOI

Chủ trì hội thảo

Hội thảo Thành tựu văn học Việt Nam ba mươi năm đổi mới (1986 – 2016) là diễn đàn cho các nhà nghiên cứu và phê bình, các nhà văn, nhà thơ, các giảng viên, sinh viên, với tư cách là chủ thể sáng tạo, cùng nhau chia sẻ, trao đổi học thuật về những vấn đề liên quan đến việc đánh giá thành tựu văn học Việt Nam trong 30 năm đổi mới (1986 – 2016)  phong phú và đa dạng qua các mảng: lý luận phê bình văn học; dịch thuật và giới thiệu văn học thế giới; sáng tác (các thể loại: tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ, kịch, ký, tản văn)… Hội thảo đã thu hút hơn 70 bài viết của các nhà khoa học và những người yêu văn học từ các trường đại học, cao đẳng và trung tâm nghiên cứu trong cả nước (Hà Nội, Thái Nguyên, Thanh Hoá, Hải Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Bình Dương, Trà Vinh, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế) và đã chọn được 60 bài tham luận để in vào kỷ yếu hội thảo.

20160507101707_11

PGS.TS Nguyễn Thành, Trưởng Khoa Ngữ văn báo cáo đề dẫn

Có 6 báo cáo tham luận được trình bày tại hội thảo. Với tham luận “Thơ Việt ba mươi năm đổi mới (1986-2016) của nhà thơ, nhà phê bình văn học, PGS.TS Hồ Thế Hà đã nhìn thơ Việt Nam ba mươi năm đổi mới từ chính bản chất thơ ca trong tương quan, tác động lẫn nhau với những mốc lớn của bối cảnh lịch sử – xã hội để xác lập thi pháp thơ, diện mạo thơ, hiện đại hoá thơ.

20160507101708_MOI

PGS.TS Hồ Thế Hà báo cáo tham luận

GS.TS Huỳnh Như Phương với tham luận về “Đổi mới tư duy lý luận trong khoa nghiên cứu văn học ở Việt Nam từ 1986 đến nay” đã được làm rõ qua 3 phương diện: Sự đổi mới tư duy trong quan niệm và thái độ đối với di sản văn nghệ quá khứ, đặc biệt là văn học quốc ngữ trước Cách mạng tháng Tám; Sự đổi mới tư duy lý luận thể hiện rõ qua việc dịch thuật, giới thiệu, quảng bá những trào lưu tư tưởng mỹ học và lý luận văn học nước ngoài vào Việt Nam; Sự đổi mới của tư duy lý luận là thái độ và cung cách nhận diện tiến trình văn học thời kỳ đổi mới, thông qua việc đánh giá những hiện tượng có ý nghĩa thời sự. Từ đó tác giả đã có những kết luận như sau: Sự đổi mới tư duy lý  luận văn học thể hiện qua việc kết hợp hài hoà và biện chứng giữa yêu cầu về tính dân tộc và tính nhân loại, vấn đề số phận cộng đồng và số phận cá nhân; Sự đổi mới tư duy lý luận văn nghệ thể hiện qua việc kết hợp hài hoà giữa truyền thống và cách tân; Sự đổi mới tư duy lý luận văn nghệ thể hiện qua việc kết hợp hài hoà giữa nhân tố tư tưởng và nhân tố nghệ thuật và sự đổi mới tư duy lý luận văn nghệ thể hiện qua sự tương tác và kết hợp hài hoà vai trò của chủ sáng tạo và chủ tiếp nhận trong môi trường văn học.

20160507101708_14

Báo cáo của GS.TS Huỳnh Như Phương 

Hội thảo còn được nghe báo cáo của tác giả TS. Nguyễn Thu Hiền với tham luận “Dịch thuật văn học đương đại Trung Quốc ở Việt Nam trong 30 năm đổi mới”; tham luận “Phương pháp sáng tác hiện thực xã hội chủ nghĩa nhìn từ tư duy lý luận văn học đổi mới (1986-2016)của tác giả Cao Thị Hồng; Tham luận “Ý thức đa ngữ trong văn học Việt Nam thời kỳ toàn cầu hoá” của tác giả Nguyễn Văn Thuấn và tham luận “ Sáng tác của Hồ Anh Thái qua góc nhìn lý thuyết “Phi trung tâm”” của tác giả Hoả Diệu Thuý.

20160507101708_4

TS. Nguyễn Thu Hiền báo cáo tại  hội thảo

Hội thảo đã thu hút nhiều ý kiến phản hồi từ người nghe và những lý giải của các nhà khoa học cho những câu hỏi có tính vấn đề được nêu ra.

20160507101708_5

20160507101709_6

Các ý kiến trao đổi từ các nhà khoa học

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Hoàng Văn Hiển, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Huế khẳng định rằng đây là một trong những hội thảo đầu tiên trong nước về văn học Việt Nam ba mươi năm đổi mới, là sự tiếp nối tinh thần của các hội thảo “Phát triển văn học Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế” (5/2014), Hội thảo “Sáng tác văn học Việt Nam thời kỳ Đổi mới: thực trạng và triển vọng” (5/2015)…và PGS.TS Hoàng Văn Hiển hy vọng rằng từ các góc nhìn và lĩnh vực chuyên môn khác nhau, thực tiễn đời sống văn học thời kỳ Đổi mới sẽ được đánh giá và soi chiếu đa chiều và các thành viên tham gia hội thảo sẽ góp phần tái hiện một bức tranh toàn cảnh của văn học Việt Nam trong 30 năm đổi mới, hội nhập, qua đó làm phong phú, sinh động thêm hiện thực đầy đủ tự hào của công cuộc Đổi mới và hội nhập quốc tế nói chung của quốc gia – dân tộc và có đóng góp nhất định vào sự thúc đẩy nền văn học Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đúng đắn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”./.

Nguồn: http://www.husc.edu.vn/news.php?readmore=2946