Thông báo ngưỡng chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học năm 2019

2 năm trước

Trường Đại học Khoa học thông báo ngưỡng chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học năm 2019. Các ngành thuộc khoa Ngữ văn gồm Văn học, Hán Nôm và Ngôn ngữ học đều có ngưỡng chất lượng đầu vào là 13 điểm.

IMG_20190103_181106

Vui lòng xem tạihttp://tuyensinh.husc.edu.vn/index.php/2019/07/20/thong-bao-nguong-dam-bao-chat-luong-dau-vao-tuyen-sinh-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2019-diem-san/