Tin tức – thông báo

Mô tả ngắn tin tức thông báo


Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế của NCS Nguyễn Thị Thu Hà, chuyên ngành Ngôn ngữ học

3 năm trước
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Thị Thu Hà khóa năm 2011, chuyên ngành Ngôn ngữ học, vào lúc 8h00 ngày 15 tháng 11 năm 2016 tại Hội trường số 04 Lê Lợi, thành phố Huế.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế của NCS Hồ Văn Quốc, chuyên ngành Văn học Việt Nam

3 năm trước
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Hồ Văn Quốc khóa năm 2011, chuyên ngành Văn học Việt Nam, vào lúc 14h00 ngày 11 tháng 11 năm 2016 tại Hội trường số 4 Lê Lợi, thành phố Huế

Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Văn học “Tiểu thuyết Việt Nam thập niên đầu thế kỷ XXI từ góc nhìn phân tâm học”

3 năm trước
Ngày 18 tháng 10 năm 2016, tại Hội trường Đại học Huế, số 4 Lê Lợi, thành phố Huế, NCS. Văn Thị Phương Trang đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế, chuyên ngành Văn học Việt Nam, với đề tài “Tiểu thuyết Việt Nam thập niên đầu thế kỷ XXI từ góc nhìn phân tâm học”, dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Hồ Thế Hà.

Chúc mừng hai tân Tiến sĩ Đỗ Thị Xuân Dung và Nguyễn Hữu Lễ

3 năm trước
Ngày 08 tháng 04 năm 2016, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế tổ chức Lễ trao bằng Tiến sĩ và Thạc sĩ năm 2016. Trong số các tân Tiến sĩ nhận bằng đợt này có Đỗ Thị Xuân Dung, chuyên ngành Ngôn ngữ học và Nguyễn Hữu Lễ, chuyên ngành Văn học Việt… Xem chi tiết

Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ học “Đối chiếu đặc điểm diễn ngôn của khẩu hiệu tiếng Anh và tiếng Việt”

3 năm trước
Ngày 05 tháng 06 năm 2015, tại Hội trường Đại học Huế, số 4 Lê Lợi, thành phố Huế, NCS. Đỗ Thị Xuân Dung đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế, Chuyên ngành: Ngôn ngữ học; mã số: 62.22.02.40, với đề tài “Đối chiếu đặc điểm diễn ngôn của khẩu hiệu tiếng Anh và tiếng Việt” dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS. TS Trần Văn Phước và PGS. TS Hoàng Tất Thắng.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế của NCS Nguyễn Thị Mai Hoa, chuyên ngành Ngôn ngữ học

3 năm trước
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Thị Mai Hoa khóa năm 2012, chuyên ngành Ngôn ngữ học, vào lúc 8h00 ngày 02 tháng 11 năm 2016 tại Hội trường số 04 Lê Lợi, Thành phố Huế

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế của NCS Trần Nhật Thu, chuyên ngành Văn học Việt Nam

3 năm trước
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Trần Nhật Thu khóa năm 2011, chuyên ngành Văn học Việt Nam, vào lúc 14h00 ngày 01 tháng 11 năm 2016 tại Hội trường số 04 Lê Lợi, Thành phố Huế

Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Văn học “Đặc điểm du kí Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX”

3 năm trước
Ngày 29 tháng 9 năm 2015, tại Đại học Huế, số 4 Lê Lợi, thành phố Huế, NCS. Nguyễn Hữu Lễ đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế, Chuyên ngành: Văn học Việt Nam; mã số: 62.22.01.21, với đề tài “Đặc điểm du kí Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX” dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Trần Thái Học.

Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ các chuyên ngành cao học của Khoa Ngữ văn khóa năm 2014

3 năm trước
Trong các ngày 19 và 21 tháng 10 năm 2016, Khoa Ngữ văn, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ các chuyên ngành Ngôn ngữ học, Lý luận văn học và Văn học Việt Nam khóa 2014.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế của NCS Văn Thị Phương Trang, chuyên ngành Văn học Việt Nam

3 năm trước
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Văn Thị Phương Trang khóa năm 2012, chuyên ngành Văn học Việt Nam vào lúc 8h00, ngày 18/10/2016.