Tin tức – thông báo

Mô tả ngắn tin tức thông báo


THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA NĂM 2022: “Văn chương xứ Huế trong tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam đầu thế kỷ XX”

7 tháng trước
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia năm 2022: “Văn chương xứ Huế trong tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam đầu thế kỷ XX”

Những điều đáng chờ đợi ở Khoa Ngữ văn – Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

10 tháng trước
Những điều đáng chờ đợi ở Khoa Ngữ văn – Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Thông tin tuyển sinh năm 2021 – Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

10 tháng trước
Thông tin tuyển sinh năm 2021 – Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Hội thảo khoa học Quốc gia: “SÁNG TÁC CỦA Á NAM TRẦN TUẤN KHẢI TRONG TIẾN TRÌNH VĂN HỌC VIỆT NAM ĐẦU THẾ KỶ XX”

1 năm trước
        Nhân kỉ niệm 125 năm ngày sinh của Á Nam Trần Tuấn Khải (1895 – 2020), sáng này 25/12/2020, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế phối hợp với Gia đình thi sĩ tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề: “Sáng tác của Á Nam Trần Tuấn Khải… Xem chi tiết

Hội thảo khoa học Quốc gia năm 2020: “Sáng tác của Á Nam Trần Tuấn Khải trong tiến trình văn học Việt Nam đầu thế kỷ XX”

1 năm trước
Nhân kỉ niệm 125 năm ngày sinh (1895 – 2020) của Á Nam Trần Tuấn Khải, Trường Đại học Khoa học phối hợp với Gia đình thi sĩ tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia năm 2020 với chủ đề: “Sáng tác của Á Nam Trần Tuấn Khải trong tiến trình văn học Việt Nam đầu thế kỷ XX”.

Khoa Ngữ văn tổ chức Hội nghị Công đoàn giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022

1 năm trước
Sáng ngày 11 tháng 5 năm 2020, Công đoàn Khoa Ngữ văn tiến hành tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022

Đại hội Chi bộ Khoa Ngữ văn nhiệm kỳ 2020 – 2022

1 năm trước
Sáng ngày 07 tháng 5 năm 2020 Chi bộ Khoa Ngữ văn tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Nhu cầu thị trường và Cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành Văn học, khoa Ngữ văn, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

1 năm trước
Nhu cầu thị trường và Cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành Văn học, khoa Ngữ văn, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Nhu cầu thị trường và Cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ học, khoa Ngữ văn, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

1 năm trước
Nhu cầu thị trường và Cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ học, khoa Ngữ văn, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Nhu cầu thị trường và Cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành Hán Nôm, khoa Ngữ văn, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

1 năm trước
Nhu cầu thị trường và Cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành Hán Nôm, khoa Ngữ văn, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế