Tin tức


Khoa Ngữ văn tổ chức Hội nghị Công đoàn giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022

6 tháng trước
Sáng ngày 11 tháng 5 năm 2020, Công đoàn Khoa Ngữ văn tiến hành tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022

Đại hội Chi bộ Khoa Ngữ văn nhiệm kỳ 2020 – 2022

6 tháng trước
Sáng ngày 07 tháng 5 năm 2020 Chi bộ Khoa Ngữ văn tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Nhu cầu thị trường và Cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành Văn học, khoa Ngữ văn, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

9 tháng trước
Nhu cầu thị trường và Cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành Văn học, khoa Ngữ văn, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Nhu cầu thị trường và Cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ học, khoa Ngữ văn, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

9 tháng trước
Nhu cầu thị trường và Cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ học, khoa Ngữ văn, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Nhu cầu thị trường và Cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành Hán Nôm, khoa Ngữ văn, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

9 tháng trước
Nhu cầu thị trường và Cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành Hán Nôm, khoa Ngữ văn, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Thông tin tuyển sinh năm 2020 – khoa Ngữ văn, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

9 tháng trước
Khoa Ngữ văn, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế thông tin tuyển sinh năm 2020

Chúc mừng Ngày Hiến chương nhà giáo Việt Nam 20/11

1 năm trước
Chúc mừng Ngày Hiến chương nhà giáo Việt Nam 20/11

Thông báo ngưỡng chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học năm 2019

1 năm trước
Trường Đại học Khoa học thông báo ngưỡng chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học năm 2019.

Quy định về quy cách trình bày Khóa luận, Niên luận

1 năm trước
Quy định về quy cách trình bày Khóa luận, Niên luận

TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2019

1 năm trước
TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2019