Thông tin về cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp Khoa Ngữ văn

1 năm trước

     Nhu cầu thị trường

      Tốt nghiệp các ngành Khoa Ngữ văn có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực và đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau. Nhu cầu thị trường việc làm cho cử nhân ngành Văn học, Ngôn ngữ học, Hán Nôm khá đa dạng.

19642675_468778976788699_5628817439828133692_n

     Cử nhân sau khi tốt nghiệp có thể làm cán bộ giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong cả nước; cán bộ nghiên cứu tại các viện nghiên cứu liên quan đến văn học, văn hóa, ngôn ngữ, Hán Nôm. Trên thực tế, nhiều sinh viên của Khoa sau khi tốt nghiệp đã được nhận làm việc tại các trường đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu uy tín trên toàn quốc. Bên cạnh đó, với sự phát triển mạnh mẽ của báo chí, thông tin, truyền thông, cơ hội việc làm dành cho cử nhân khoa Ngữ văn là vô cùng lớn. Sinh viên trong quá trình học tập đã không ngừng trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng; sau khi ra trường, nhiều người trong số đó đã trở thành những nhà báo sắc sảo, có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Ngoài ra, tại các cơ quan hành chính, cơ quan văn hóa các cấp, sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể đảm nhiệm nhiều công việc và vị trí khác nhau.

hop-lop-k25

Trên thực tế, các sinh viên của Khoa sau khi tốt nghiệp đã được nhận làm việc tại nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp… trong cả nước

      Như vậy, nhu cầu thị trường của các ngành thuộc khoa Ngữ văn khá rộng mở, các cử nhân có thể lựa chọn công việc và vị trí phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn, sở nguyện. Qua khảo sát tình  hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp ra trường do Trường thực hiện, tỷ lệ cử nhân tốt nghiệp các ngành thuộc Khoa Ngữ văn có việc làm khá cao; lĩnh vực, vị trí làm việc rất đa dạng; cơ hội phát triển nghề nghiệp và học tập tương đối rộng mở.

hop mat 40 nam

Nhiều sinh viên tốt nghiệp Khoa Ngữ văn thành đạt trong cuộc sống

và đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triển của xã hội

      Triển vọng nghề nghiệp

      * Triển vọng nghề nghiệp cử nhân ngành Văn học

     – Vị trí làm việc: Cử nhân ngành Văn học có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:

    + Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các trường phổ thông;

    + Nghiên cứu viên tại các Viện nghiên cứu, Trung tâm khoa học có liên quan đến văn học: Viện Văn học, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn,…

    + Phóng viên và biên tập viên tại các cơ quan báo chí – truyền thông;

    + Cán bộ, nhân viên tại các cơ quan Nhà nước và tư nhân: các bộ phận văn phòng, tổ chức, hành chính, xuất bản, thư viện, lưu trữ, hướng dẫn viên du lịch…

    – Cơ hội học tập ở trình độ cao hơn:

    + Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu ở trình độ trên đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) các ngành phù hợp (Văn học Việt Nam, Lý luận văn học, Văn học nước ngoài), ngành gần (Văn hóa học, Ngôn ngữ học, Việt Nam học, Báo chí – Truyền thông)… ở trong và ngoài nước;

    + Có khả năng tiếp thu những thành tựu chuyên môn mới từ các nguồn trong và ngoài nước qua sách báo, mạng internet;

    + Có ý thức tự lập, độc lập trong học tập, tu dưỡng nghề nghiệp suốt đời và có thể phấn đấu vươn lên đảm nhận những vị trí cao trong quản lý chuyên môn, quản lý hành chính.

    * Triển vọng nghề nghiệp cử nhân ngành Ngôn ngữ học

    – Vị trí làm việc: Cử nhân ngành Ngôn ngữ học có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:

    + Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các trường phổ thông;

    + Nghiên cứu viên tại các Viện nghiên cứu có liên quan đến ngôn ngữ học: Viện Ngôn ngữ học, Viện Từ điển học…

    + Biên tập viên tại các nhà xuất bản, các tòa soạn báo, nhân viên tại các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình, tổ chức sự kiện.

    + Cán bộ, nhân viên tại các cơ quan hành chính của Đảng, chính quyền từ trung ương đến địa phương; các cơ quan hành chính trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, lực lượng vũ trang.

– Cơ hội học tập ở trình độ cao hơn:

    + Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu ở trình độ trên đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) các ngành phù hợp (Ngôn ngữ học), ngành gần (Việt Nam học, Văn học Việt Nam, Lý luận văn học, Văn học nước ngoài, Văn hóa học, Báo chí – Truyền thông)… ở trong và ngoài nước;

    + Có khả năng tiếp thu những phương pháp nghiên cứu, thực hành, giảng dạy tiên tiến để vận dụng có hiệu quả trong các lĩnh vực công tác;

    + Có ý thức tự lập, độc lập trong việc tu dưỡng nghề nghiệp suốt đời và có thể phấn đấu vươn lên đảm nhận những vị trí cao trong quản lý chuyên môn, quản lý hành chính.

    * Triển vọng nghề nghiệp cử nhân ngành Hán Nôm

    – Vị trí làm việc: Cử nhân ngành Hán Nôm có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:

    + Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các trường phổ thông;

    + Nghiên cứu viên tại các Viện Nghiên cứu có liên quan đến Hán Nôm: Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Đông Nam Á, Viện Ngôn ngữ học, Viện Từ điển học.

    + Cán bộ, nhân viên tại các cơ quan bảo tồn, bảo tàng, các cơ quan văn hóa các cấp;

    + Dịch thuật tiếng Hán cổ, tiếng Hoa;

    +  Nhân viên, biên tập viên tại các nhà xuất bản, các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình, tổ chức sự kiện; hướng dẫn viên du lịch cho cơ quan Nhà nước hoặc tư nhân.

    + Nhân viên, thông dịch viên ở các cơ quan, công ty nước ngoài có sử dụng tiếng Hoa;

    – Cơ hội học tập ở trình độ cao hơn:

    + Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu ở trình độ trên đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) các ngành phù hợp (Hán Nôm), ngành gần (Ngôn ngữ học, Văn học Việt Nam, Lý luận văn học, Văn học Nước ngoài, Văn hóa học, Châu Á học)… ở trong và ngoài nước;

    + Có khả năng tiếp thu những phương pháp nghiên cứu, thực hành, giảng dạy mới của ngành Hán Nôm; khai thác hiệu quả nguồn tài liệu trong sách báo, internet để vận dụng có hiệu quả trong các lĩnh vực công tác;

    + Có ý thức tự lập, độc lập trong việc tu dưỡng nghề nghiệp suốt đời và có thể phấn đấu vươn lên đảm nhận những vị trí cao trong quản lý chuyên môn, quản lý hành chính.

Khoa Ngữ văn