Thông tin tuyển sinh năm 2018 của Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

11 tháng trước

THÔNG TIN VỀ NGÀNH HỌC: MÃ NGÀNH, TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN, CHỈ TIÊU

NGÀNH MÃ NGÀNH TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN CHỈ TIÊU GHI CHÚ
Văn học 7229030

1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

3. Ngữ văn, lịch sử, Giáo dục CD

70
Ngôn ngữ học 7229020

1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

3. Ngữ văn, lịch sử, Giáo dục CD

40
Hán Nôm 7220104

1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

3. Ngữ văn, lịch sử, Giáo dục CD

30

TƯ VẤN TUYỂN SINH

diadiem-hues_-vn_-truongdaihockhoahochue

Văn phòng Khoa: (0234) 3821133

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

????????????????????????????????????

Trưởng khoa – PGS.TS. Nguyễn Thành

Điện thoại: 0905115675

Email: nguyenthanh27@hotmail.com

????????????????????????????????????

Phó Trưởng khoa – TS. Hà Ngọc Hòa

Điện thoại: 0914066659

Email:  hangochoa@gmail.com