Thông tin tuyển sinh – Khoa Ngữ văn, Đại học Khoa học Huế

2 năm trước

TƯ VẤN TUYỂN SINH

Văn phòng Khoa: (0234) 3821133

Trưởng khoa – PGS.TS. Nguyễn Thành

Điện thoại: 0905115675

Email: nguyenthanh27@hotmail.com

Phó Trưởng khoa – TS. Hà Ngọc Hòa

Điện thoại: 0914066659

Email:  hangochoa@gmail.com

DSC_1648

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

Mã ngành: 52220330

Môn xét tuyển: NGỮ VĂN (hệ số 2), Toán, Tiếng Anh

Môn xét tuyển: NGỮ VĂN (hệ số 2), Lịch sử, Tiếng Anh

Môn xét tuyển: NGỮ VĂN (hệ số 2), Lịch sử, Địa lý

CHỈ TIÊU: 120