SINH VIÊN VĂN K25 HỌP MẶT KỶ NIỆM 10 NĂM RA TRƯỜNG

3 năm trước

Sinh viên lớp Văn K25 tổ chức họp lớp kỷ niệm 10 năm ra trường (2005 – 2015) tại Huế.

hop-lop-k25-2

hop-lop-k25