Nhu cầu thị trường và Cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành Hán Nôm, khoa Ngữ văn, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

1 năm trước

* NHU CẦU THỊ TRƯỜNG

             Tốt nghiệp ngành Hán Nôm có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực và đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau. Nhu cầu thị trường việc làm cho cử nhân tốt nghiệp ngành này khá đa dạng. Cử nhân ngành Hán Nôm sau khi tốt nghiệp có thể làm cán bộ giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong cả nước; cán bộ nghiên cứu tại các viện nghiên cứu liên quan đến văn học, văn hóa, ngôn ngữ (Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Đông Nam Á, Viện Văn học và Viện Ngôn ngữ…).

         Trên thực tế, nhiều sinh viên của Khoa sau khi tốt nghiệp đã được nhận làm việc tại các trường đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu uy tín trên toàn quốc. Bên cạnh đó, với vốn tiếng Hán – Nôm cùng với trình độ tiếng Hoa được tích lũy trong quá trình học tập, cử nhân ngành Hán – Nôm có thể dịch thuật tiếng Hán – Nôm cổ, tiếng Hoa hiện đại. Đây là những lĩnh vực có nhu cầu thị trường khá lớn và ổn định (các cơ quan bảo tồn, bảo tàng; các cơ quan văn hóa; các công ty nước ngoài hoặc liên kết có sử dụng tiếng Hoa…).

            Cùng với đó, sự phát triển mạnh mẽ của báo chí, thông tin, truyền thông, cơ hội việc làm dành cho cử nhân ngành Hán Nôm là khá lớn. Sinh viên trong quá trình học tập đã không ngừng trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng; sau khi ra trường, nhiều người trong số đó đã trở thành những nhà báo sắc sảo, có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Như vậy, nhu cầu thị trường của ngành Hán Nôm rộng mở, các cử nhân sau khi tốt nghiệp có thể lựa chọn công việc và vị trí phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn, sở nguyện.

IMG_20190103_181106

* CƠ HỘI VIỆC LÀM

         Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:

              – Cán bộ nghiên cứu tại Sở Khoa học và Công nghệ, các Viện nghiên cứu, Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn;

              – Cán bộ, nhân viên tại các cơ quan bảo tồn, bảo tàng, Sở Văn hóa;

              – Hướng dẫn viên du lịch tại các trung tâm di tích;

              – Thông dịch viên tại các công ty có sử dụng tiếng Trung;

              – Biên tập viên tại các cơ quan báo chí, xuất bản;

             – Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.