Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế của NCS Văn Thị Phương Trang, chuyên ngành Văn học Việt Nam

3 năm trước

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS  Văn Thị Phương Trang khóa năm 2012, chuyên ngành Văn học Việt Nam, mã số 62 22 01 21, hệ đào tạo: Tập trung (3 năm).

Tên đề tài luận án:  Tiểu thuyết Việt Nam thập niên đầu thế kỷ XXI từ góc nhìn phân tâm học

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hồ Thế Hà

Phản biện 1: PGS.TS Đỗ Lai Thuý

Phản biện 2: PGS. TS Võ Văn Nhơn

Phản biện 3: PGS. TS Nguyễn Phong Nam

 – Thời gian:  8h00 ngày 18 tháng 10 năm 2016

– Địa điểm: Hội trường số 04 Lê Lợi, Thành phố Huế

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.