Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế của NCS Nguyễn Thị Quỳnh Hương, chuyên ngành Văn học Việt Nam

3 năm trước

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS  Nguyễn Thị Quỳnh Hương khóa năm 2012, chuyên ngành Văn học Việt Nam, mã số 62 22 01 21, hệ đào tạo: Tập trung (3 năm).

Tên đề tài luận ánBiểu tượng đá trong truyền thuyết dân gian Việt Nam

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Thị An

– Thời gian:  8h00 ngày 16 tháng 02 năm 2017.

– Địa điểm: Hội trường số 04 Lê Lợi, Thành phố Huế.

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.