Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế của NCS Nguyễn Thành Khánh, chuyên ngành Văn học Việt Nam

3 năm trước

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS  Nguyễn Thành Khánh khóa năm 2011, chuyên ngành Văn học Việt Nam, mã số 62 22 01 21, hệ đào tạo: Tập trung (3 năm).

 

Tên đề tài luận ánTruyện trinh thám Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX – từ đặc trưng thể loại

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phong Nam

 

– Thời gian:  8h00 ngày 24 tháng 11 năm 2016.

– Địa điểm: Hội trường số 04 Lê Lợi, Thành phố Huế.

 

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.