Lịch bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế của NCS Lê Thị Thúy Hằng, chuyên ngành Văn học Việt Nam

3 năm trước

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS  Lê Thị Thúy Hằng khóa năm 2012, chuyên ngành Văn học Việt Nam, mã số 62 22 01 21, hệ đào tạo: Tập trung (3 năm).

Tên đề tài luận ánNguyên lý đối thoại trong tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến 2010

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp, PGS.TS. Bùi Thanh Truyền

 

– Thời gian:  8h00 ngày 16 tháng 12 năm 2016.

– Địa điểm: Hội trường số 04 Lê Lợi, Thành phố Huế.

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.