Lịch bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế của NCS Lê Thị Thu Trang, chuyên ngành Văn học Việt Nam

1 năm trước

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS  Lê Thị Thu Trang khóa năm 2012, chuyên ngành Văn học Việt Nam, mã số 62 22 01 21, hệ đào tạo: Tập trung (3 năm).

Tên đề tài luận án: Đặc trưng nghệ thuật tiểu thuyết lịch sử Việt Nam thập niên đầu thế kỷ XXI

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thành Thi; PGS.TS. Nguyễn Thành

– Thời gian:  8h00 ngày 22 tháng 08 năm 2017.

– Địa điểm: Hội trường số 04 Lê Lợi, Thành phố Huế.

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.