Lịch bảo vệ Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Quang Hưng, chuyên ngành Văn học Việt Nam

3 năm trước

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS  Nguyễn Quang Hưng khóa năm 2011, chuyên ngành Văn học Việt Nam, mã số 62 22 01 21, hệ đào tạo: Tập trung (3 năm).

 

Tên đề tài luận án: Đặc điểm hồi ký văn học Việt Nam từ 1975 đến 2010

Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Thị Hường, TS. Nguyễn Đình Vĩnh

Phản biện 1: PGS.TS. Võ Văn Nhơn

Phản biện 2: PGS.TS. Nguyễn Bá Thành

Phản biện 3: PGS.TS. Nguyễn Khắc Sính

 

– Thời gian:  14h00 ngày 12 tháng 12 năm 2016.

– Địa điểm: Hội trường số 04 Lê Lợi, Thành phố Huế.

 

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.