Khoa Ngữ văn tổ chức Hội nghị Công đoàn giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022

11 tháng trước

       Thực hiện kế hoạch hoạt động Công đoàn, sáng ngày 11 tháng 5 năm 2020, Công đoàn Khoa Ngữ văn tiến hành tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đến dự Hội nghị có TS. Hà Ngọc Hòa, Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Khoa phụ trách; cùng các đồng chí trong Chi ủy, Ban Chủ nhiệm Khoa; đại diện các tổ chức đoàn thể của Khoa; và đông đủ các đoàn viên công đoàn Khoa.

IMG_0978

Toàn cảnh Hội nghị

IMG_0969

Đoàn Chủ tịch và Thư ký của Hội nghị

         Hội nghị đã đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Công đoàn Khoa; thảo luận, thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Công đoàn Khoa trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

IMG_0984

Cô Lê Thị Minh Hiền trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Khoa giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022

        Cũng tại Hội nghị này, các đoàn viên công đoàn đã lắng nghe, thảo luận, góp ý cho Bản dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Trường Đại học Khoa học giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022.

IMG_0989

Cô Đinh Thị Thanh Mai trình bày  Bản dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Trường giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022

       Hội nghị đã đi đến thống nhất nhiều nội dung hoạt động công đoàn, để đưa vào phương hướng, mục tiêu trong thời gian sắp tới của Công đoàn Khoa.