Hoạt động đào tạo


Giới thiệu Ngành Ngôn ngữ học, Khoa Ngữ văn

4 năm trước
Là một địa chỉ đào tạo, nghiên cứu khoa học nghiên túc, có chất lượng, khoa Ngữ văn mang sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội và tạo dựng một trong những trung tâm nghiên cứu Văn học và Ngôn ngữ học của miền Trung và cả nước.

Thông tin tuyển sinh – Khoa Ngữ văn, Đại học Khoa học Huế

4 năm trước
Thông tin tuyển sinh Khoa Ngữ văn, Đại học Khoa học Huế năm 2017

Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Văn học “Đặc điểm du kí Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX”

5 năm trước
Ngày 29 tháng 9 năm 2015, tại Đại học Huế, số 4 Lê Lợi, thành phố Huế, NCS. Nguyễn Hữu Lễ đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế, Chuyên ngành: Văn học Việt Nam; mã số: 62.22.01.21, với đề tài “Đặc điểm du kí Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX” dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Trần Thái Học.