Danh sách cựu sinh viên


KHOA NGỮ VĂN TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM “60 NĂM KHOA NGỮ VĂN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1957 – 2017)”

3 năm trước
Ngày 23 tháng 3 năm 2017, tại Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh TT-Huế (41A Hùng Vương), Khoa Ngữ văn long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm “60 năm Khoa Ngữ văn xây dựng và phát triển (1957 – 2017).

THƯ CẢM ƠN

3 năm trước
Thư cảm ơn của Khoa Ngữ văn

DIỄN VĂN CỦA TRƯỞNG KHOA TẠI LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM KHOA NGỮ VĂN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1957 – 2017)

3 năm trước
DIỄN VĂN CỦA TRƯỞNG KHOA TẠI LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM KHOA NGỮ VĂN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1957 – 2017)

DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ HỌC BỔNG “CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ” CỦA KHOA NGỮ VĂN

3 năm trước
Danh sách ủng hộ Quỹ học bổng “Chắp cánh ước mơ” của Khoa Ngữ văn

DANH SÁCH ỦNG HỘ HỘI KHOA NHÂN KỶ NIỆM 60 NĂM KHOA NGỮ VĂN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1957 – 2017)

3 năm trước
Danh sách ủng hộ Hội Khoa nhân Kỷ niệm 60 năm Khoa Ngữ văn xây dựng và phát triển (1957 – 2017)

DANH SÁCH ỦNG HỘ IN SÁCH (Tính đến ngày 16/3/2017)

3 năm trước
Danh sách ủng hộ in sách (Tính đến ngày 16/3/2017)

Thông báo mời dự “Lễ Kỷ niệm 60 năm Khoa Ngữ văn xây dựng và phát triển (1957 – 2017)”

3 năm trước
Khoa Ngữ văn trân trọng kính mời Quý anh, chị về dự “Lễ Kỷ niệm 60 năm Khoa Ngữ văn xây dựng và phát triển (1957 – 2017)” vào lúc 14h00 ngày 23 tháng 3 năm 2017 tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế (số 41A Hùng Vương, TP. Huế).

Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển (1957 – 2017) của khoa Ngữ văn

3 năm trước
Hội khoa là dịp hội ngộ các thế hệ giảng viên và sinh viên của khoa Ngữ văn, đồng thời khẳng định những đóng góp của Khoa trong việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng đối với các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên và cả nước trong 60 năm qua, đặc biệt là từ sau 1975 đến nay. Hội Khoa còn là dịp tạo sự kết nối, mở rộng giao lưu, hợp tác giúp cho sự phát triển của Khoa trong tương lai. Với ý nghĩa đó, ngày 23 tháng 03 năm 2017, khoa Ngữ văn tổ chức Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển (1957 – 2017).

Danh sách Ban Đại diện Cựu sinh viên khoa Ngữ văn tại một số tỉnh miền Trung

3 năm trước
Để chuẩn bị cho việc tổ chức kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển của khoa Ngữ văn, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế (1957 – 2017), khoa Ngữ văn trân trọng kính mời những anh, chị có tên sau đây tham gia vào Ban đại diện cựu sinh viên của khoa Ngữ văn tại một số tỉnh miền Trung.