Câu lạc bộ cựu sinh viên


Khoa Ngữ văn tổ chức Lễ kỷ niệm “55 năm Khoa Ngữ văn xây dựng và phát triển (1957 – 2012)”

3 năm trước
Ngày 19/7/2012, Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Khoa học long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm “55 năm Khoa Ngữ văn xây dựng và phát triển (1957 – 2012)”. Nhiều thế hệ thầy và trò từ khắp mọi miền của đất nước đã tề tựu đông đủ để tham dự buổi lễ.