Đội ngũ và cơ cấu tổ chức

4 năm trước

Tổng số giảng viên, viên chức hiện có 27 người, trong đó có 25 giảng viên, bao gồm 4 phó giáo sư-tiến sĩ, 8 tiến sĩ, 12 thạc sĩ và 2 cán bộ phục vụ giảng dạy. Khoa có 4 tổ chuyên môn: Văn học Việt Nam, Văn học nước ngoài, Lý luận văn học, Ngôn ngữ – Hán Nôm.

Giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy và đào tạo là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ từ các trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội, Viện Văn học, Viện Ngôn ngữ học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, các trường Đại học Sư phạm Huế, Đại học Quy Nhơn, Đại học Sư phạm Đà Nẵng.

Khoa Ngữ văn hiện tại  đảm nhận đào tạo 3 ngành cử nhân: Văn học, Ngôn ngữ, Hán Nôm; 3 chuyên ngành thạc sĩ: Văn học Việt Nam, Lý luận văn học, Ngôn ngữ học;   2 chuyên ngành tiến sĩ: Văn học Việt Nam, Ngôn ngữ học.

 

 

PGS.TS. Nguyễn Thành

Trưởng Khoa

Điện thoại: 0905115675

Email: nguyenthanh27@hotmail.com

Kiêm nhiệm: Chủ tịch Hội đồng trường, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ

TS. Hà Ngọc Hòa

Phó Trưởng khoa

Điện thoại: 0914066659

Email: hangochoa@gmail.com

Kiêm nhiệm: Trưởng Bộ môn Văn học Việt Nam, Phó Bí thư chi bộ, Trợ lý Sau Đại học

PGS.TS. Hồ Thế Hà

Trưởng Bộ môn Lý luận văn học

Điện thoại: 0905101805

Email: hotheha55@yahoo.com.vn

TS. Nguyễn Hồng Dũng

Trưởng Bộ môn Văn học nước ngoài

Điện thoại: 0908851080

Email: nguyenhongdung-dhkh@yahoo.com

PGS.TS. Trương Thị Nhàn

Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ – Hán Nôm

Điện thoại: 0903587915

Email: nhandhkhhue@gmail.com

ThS. Lê Cảnh Vững

Phó Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ – Hán Nôm

Điện thoại: 0908897325

Email: vunglecanh@gmail.com

 

PGS.TS. Hoàng Tất Thắng

Điện thoại: 0913417980

Email: tatthang.dhkh@gmail.com

GV. Phạm Phú Phong

Điện thoại: 0987139776

Email: phphphong@gmail.com

Kiêm nhiệm: UV BCH Công đoàn trường, UV BCH Hội CCB trường, Tổ trưởng CĐ Khoa

ThS. Đậu Tuấn Ngọc

Điện thoại: 0989076364

Email: dautuanngoc@gmail.com

ThS. Đỗ Thu Thủy

Điện thoại: 0914479779

Email: dothuy.dhkh@gmail.com

Kiêm nhiệm: Chi ủy viên, Trợ lý tổ chức khoa

ThS. Lê Thị Minh Hiền

Điện thoại: 0917833221

Email: minhhiendhkh@gmail.com

Kiêm nhiệm: Ủy viên BCH Công đoàn trường, Ủy viên Ban Nữ công trường

 

TS. Nguyễn Thị Thu Hà

Điện thoại: 01276878977

Email: hanhphung1982@gmail.com

TS. Trần Nhật Thu

Điện thoại: 0905544252

Email: thu_dhkh@yahoo.com

Kiêm nhiệm: Trợ lý khoa học khoa, Trợ lý khối chuyên khoa

TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hương

Điện thoại: 0948496077

Email: qhuong08@gmail.com

 

ThS. Hà Trần Thùy Dương

Điện thoại: 0932420606

Email: duonghatran@gmail.com

Kiêm nhiệm: UV BCH Công đoàn khoa

ThS. Đinh Thị Thanh Mai

Điện thoại: 0985570883

Email: thanhthanhmaivkh@gmail.com

ThS. Phạm Thị Gái

Điện thoại: 0906470849

Email: honggai.hano@gmail.com

TS. Nguyễn Văn Hùng

Điện thoại: 0983142845

Email: nguyenvanhungdhkhhue@gmail.com

Kiêm nhiệm: Trợ lý giáo vụ khoa

 

ThS. Phan Nguyễn Phước Tiên

Điện thoại: 0905443888

Email: phannguyen.pt@gmail.com

 

ThS. Hoàng Thị Hương Giang

Điện thoại: NCS tại Hà Lan

 

ThS. Nguyễn Hoàng Tuệ Anh

Điện thoại: NCS tại Trung Quốc

Email: tueanh17@gmail.com

ThS. Lê Văn Thi

Điện thoại: NCS tại Trung Quốc

Email: thilevan1010@gmail.com

ThS. Phan Trọng Hoàng Linh

Điện thoại: 0932568221

Email: phantronghoanglinh@gmail.com

 

ThS. Trần Hương Trà

Điện thoại: 0905389262

Email: huongtra.nv@gmail.com

Kiêm nhiệm: Phó Bí thư LCĐ khoa

GV. Phạm Phú Uyên Châu

Điện thoại: 01652654606

Email: pp.uyenchau@gmail.com

Kiêm nhiệm: Bí thư LCĐ khoa

GV. Hồ Tiểu Ngọc

Điện thoại: 0901945956

Email: hotieungoc93@gmail.com

CV. Nguyễn Thị Thảo Như

Điện thoại: 0944079125

Email: thaonhu205@gmail.com

 

CV. Đặng Thị Thu Thảo

Điện thoại: 0935220953

Email: dttthao0803@gmail.com