DANH SÁCH ỦNG HỘ IN SÁCH (Tính đến ngày 16/3/2017)

3 năm trước

DANH SÁCH ỦNG HỘ IN SÁCH

(Tính đến ngày 16/3/2017)

 

TT

HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ/CƠ QUAN/LỚP

SỐ TIỀN

1

Nguyễn Xuân Thành CH VHVN K2013 5.000.000

2

Nguyễn Văn Công Đà Nẵng 5.000.000

3

Nguyễn Tiến Dũng NCS K2012 3.000.000

4

Bùi Thị Quỳnh Vân CH VHVN K2014 10.000.000