DANH SÁCH ỦNG HỘ HỘI KHOA NHÂN KỶ NIỆM 60 NĂM KHOA NGỮ VĂN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1957 – 2017)

3 năm trước

DANH SÁCH ỦNG HỘ HỘI KHOA

(Tính đến ngày 24/3/2017)

 

TT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ/CƠ QUAN/LỚP SỐ TIỀN
1 Trần Thị Vân Dung CH VHVN K2013 1.000.000
2 Nguyễn Thị Bạch Nhạn Trường ĐH Sư phạm Huế 1.000.000
3 Trần Văn An Trung tâm QCBT DSVH Hội An 2.000.000
4 Phan Thúy Hằng NCS K2013 1.000.000
5 Hội Cựu SV Quảng Trị 19.000.000
6 Nguyễn Thành Văn K5 2.000.000
7 Hà Ngọc Hòa Văn K10 2.000.000
8 Phạm Phú Phong Văn K1 2.000.000
9 Hồ Thế Hà Văn K1 2.000.000
10 Lê Cảnh Vững Văn K6 1.000.000
11 Trương Thị Nhàn Khoa Ngữ văn 2.000.000
12 Nguyễn Văn Hùng Văn K26 1.000.000
13 Hà Trần Thùy Dương Văn K25 1.000.000
14 Nguyễn Thị Thảo Như Hán Nôm K26 1.000.000
15 Văn Phương Trang NCS K2013 1.000.000
16 Phạm Thị Quỳnh Văn K26 500.000
17 Lê Thị Anh Chi Văn K26 500.000
18 Nguyễn Phước Hải Trung Văn K13 1.000.000
19 Nguyễn Thị Phương Nam Văn K16 1.000.000
20 Hội cựu SV Quảng Ngãi 15.000.000
21 Lê Thị Bích Thủy Cựu SV 500.000
22 Đỗ Thu Thủy Văn K16 1.000.000
23 Lê Thị Minh Hiền Văn K17 1.000.000
24 Trần Nhật Thu Văn K25 1.000.000
25 Nguyễn Thị Quỳnh Hương Văn K25 1.000.000
26 Nguyễn Thị Thu Hà Văn K25 1.000.000
27 Phan Trọng Hoàng Linh Văn K31 1.000.000
28 Tập thể cựu SV Ngôn ngữ K30 10.200.000
29 Cao Xuân Hưng Văn K26 2.000.000
30 Nguyễn Thị Hồng Mây Văn K26 500.000
31 Tập thể cựu SV Hán Nôm K27 2.000.000
32 Tập thể cựu SV Văn K23 3.000.000
33 Trần Trung Hỷ Văn K5 2.000.000
34 Hội Cựu SV, HV Phú Yên 10.000.000
35 Nguyễn Xuân Thành Văn K25 5.000.000
36 Tập thể cựu SV Văn K22 10.000.000
37 Tập thể cựu SV Văn K19 1.000.000
38 Tập thể cựu SV Văn K11 7.000.000
39 Lớp Cao học LLNN khóa 2004 – 2007 2.000.000
40 Các anh chị Hoàng Ngọc Du, H. Minh Giang, Hà Xuân Huỳnh Văn K6 2.000.000
41 Tập thể cựu SV Văn K13 5.000.000
42 Các anh chị Lin, Chức, Tuyên, Kỳ, Đức, Liên, Thành Nhóm cựu SV tại Nha Trang, Khánh Hòa 4.000.000
43 Tập thể cựu SV Văn-Báo K21 1.000.000
44 Nguyễn Hồng Phương Hán Nôm K29 500.000
45 Nhóm cựu SV Ngôn ngữ K31 600.000
46 Các anh chị Nguyễn Tư, Bùi Văn Thanh, Nguyễn Kim Hải, Khánh Hiền, Lê Văn Liêm, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Trọng Hiến, Đoàn Quỳnh Anh Nhóm cựu SV Văn K12 4.500.000
47 Tập thể cựu SV Văn K34A 1.000.000
48 Tập thể cựu SV Văn K4 5.000.000
49 Tập thể cựu SV Tỉnh Kom Tum 6.000.000
50 Thanh Mai Văn K6 3.000.000
51 Hải Lý Văn K1 3.000.000
52 Mai Thị Hạnh Văn K1 1.000.000
53 Nguyễn Trung Kiên Văn K6 1.000.000
54 Phan Tuấn Anh Văn K27 1.000.000
55 Tập thể cựu SV Văn K25A 2.000.000
56 Nhóm HVCH VHVN K2015 1.000.000
57 Tập thể cựu SV Văn K2 3.000.000
58 Nhóm cựu SV Báo Công an Đà Nẵng 6.500.000
59 Thanh Xuân, Trần Thị Thu NCS khóa 2016 – 2019 1.000.000
60 Phan Nguyễn Phước Tiên Văn K27 1.000.000
61 Tập thể cựu SV Văn K18 5.000.000
62 Lê Văn Nhi Văn K10 1.000.000
63 Phan Quang Mười Văn K10 500.000
64 Trương Viên ĐH Ngoại ngữ Huế 1.000.000
65 Các anh chị Xuân Dung, Mai Hoa, Phạm Hà, Lâm Thi, Trần Hương, Trương Thủy, Ngọc Hoa, Phương Thanh, Linh Tú, Đỗ Trang NCS ngành Ngôn ngữ 5.000.000
66 Hội cựu SV Đắc Lắc 5.000.000
67 Mỹ Lệ, Kim Thanh HVCH Ngôn ngữ, VHVN khóa 2013 – 2015 2.000.000
68 Tường Linh, Lê Thị Bích Nga Cựu SV 500.000
69 Trần Yên Văn K13 1.000.000
70 Tập thể cựu SV Văn K16 5.000.000
71 Hoàng Hữu Thái Văn K8 2.000.000
72 NCS các khóa Văn học Việt Nam 7.000.000
73 Hồ Hữu Nhật NCS VHVN 1.000.000
74 Trương Duy Nhất Văn K7 1.000.000
75 Tập thể cựu SV Văn K15 5.000.000
76 Nhóm cựu SV VTV Đà Nẵng 25.000.000
77 Lê Vương Hạnh Diễm Văn K8 500.000
78 Nhóm cựu SV Văn K35 1.200.000
79 Võ Thị Hạnh Văn K8 500.000
80 Nhóm HVCH VHVN, LLVH 1.000.000
81 Tập thể cựu SV Văn K14 10.000.000
82 Nguyễn Quang Năm, Ninh Thị Hòa Văn K16 5.000.000
83 Các anh chị Tuyết, Nhung, Quỳnh, Thành, Kiên Trung, Huỳnh Linh Báo chí K29 2.000.000
84 Các anh chị Phương, Phương, Giang, Thủy, Hường, Hải, Hà, Tùng Lâm, Long, Tuấn Ngọc Văn K9 5.000.000
85 Lê Thị Hường Đại học Sư phạm Huế 2.000.000
86 Thái Phan Vàng Anh Đại học Sư phạm Huế 1.000.000
87 Ngô Văn Lý Công an tỉnh TT-Huế 500.000
88 Nhóm NCS Ngôn ngữ khóa 2014 – 2017 2.000.000
89 Hội cựu SV Quảng Bình 15.000.000
90 Hồ Quốc Hùng Nguyên cán bộ khoa Văn 1.000.000
91 Phan Mậu Cảnh Nguyên cán bộ khoa Văn 1.000.000
92 Bùi Mạnh Hùng Nguyên cán bộ khoa Văn 1.000.000
93 Nguyễn Thị Sửu HVCH khóa 2013 500.000
94 Nguyễn Văn Hòa Văn K5 500.000
95 Tập thể cựu SV Văn K17 15.000.000
96 Hoàng Thị Ngọc Anh HVCH khóa 2000 – 2003 500.000
97 Bùi Ngọc Phú Văn K27 1.000.000
98 Nguyễn Thế Thịnh Văn K6 2.000.000
99 Xuân Duyên Văn K23 500.000
100 Nguyễn Thị Tố Lan Văn K5 500.000
101 Trần Thị Phương Hoa Văn K5 500.000
102 Lê Thị Tuyết Ba Văn K5 500.000
103 Các anh chị Ngọc Minh, Văn Sơn, Diệu Linh, Dũng, Hà Lê Dung Nhóm cựu SV 2.000.000
104 Nhóm cựu sinh viên (Hồng Dung, Thúy Hồng, Tất Thắng, Thùy Linh, Thảo Nguyên, Ngọc Tú + Cao Nguyên, Anh Tú, Thanh Mai, Thanh Nhàn, Xuân Hợp, Cái Thị Huệ, Phạm Thị Gái) Hán Nôm K26 6.000.000
105 Trần Văn Ngọc Văn K5 10.000.000