CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2019 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC, ĐẠI HỌC HUẾ

9 tháng trước

Chỉ tiêu Tuyển sinh năm 2019 vào các ngành đào tạo của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, vui lòng xem tại http://tuyensinh.husc.edu.vn/index.php/2019/01/02/1-755-chi-tieu/

19554438_468779056788691_3035375949698549195_n