Lịch sử hình thành
và phát triển

Khoa Ngữ văn trường Đại học Khoa học Huế, từ lâu đã trở thành một địa chỉ gắn bó với nhiều thế hệ sinh viên ở miền Trung và cả nước, cũng là một địa chỉ tin cậy về đào tạo của xã hội. Nếu tính từ thời điểm ra đời của Phân khoa Văn… Xem chi tiết

Tầm nhìn và sứ mệnh

Khoa Ngữ văn, trường Đại học Khoa học – Đại học Huế có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội và tạo dựng một trong những trung tâm nghiên cứu Văn học và Ngôn ngữ học của miền Trung và cả nước. Để thực hiện sư mệnh này, Khoa… Xem chi tiết

Đội ngũ và cơ cấu tổ chức

Tổng số giảng viên, viên chức hiện có 27 người, trong đó có 25 giảng viên, bao gồm 4 phó giáo sư-tiến sĩ, 8 tiến sĩ, 12 thạc sĩ và 2 cán bộ phục vụ giảng dạy. Khoa có 4 tổ chuyên môn: Văn học Việt Nam, Văn học nước ngoài, Lý luận văn học, Ngôn ngữ… Xem chi tiết

Thông điệp của Trưởng Khoa

Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Bậc Đào tạo

VĂN HỌC

Hệ cử nhân

Văn học – Hệ cử nhân

Xem chi tiết

HÁN NÔM

Hệ cử nhân

Hán Nôm – Hệ cử nhân

Xem chi tiết

NGÔN NGỮ

Hệ cử nhân

Ngôn ngữ – Hệ cử nhân

Xem chi tiết

VĂN HỌC VIỆT NAM

Hệ thạc sĩ

Văn học Việt Nam – Hệ thạc sĩ

Xem chi tiết

LÝ LUẬN VĂN HỌC

Hệ thạc sĩ

Lý luận văn học – Hệ thạc sĩ

Xem chi tiết

NGÔN NGỮ HỌC

Hệ thạc sĩ

Ngôn ngữ học – Hệ thạc sĩ

Xem chi tiết

VĂN HỌC VIỆT NAM

Hệ tiến sĩ

Văn học Việt Nam – Hệ tiến sĩ

Xem chi tiết

NGÔN NGỮ HỌC

Hệ tiến sĩ

Ngôn ngữ học- Hệ tiến sĩ

Xem chi tiết

Tin tức mới nhất

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA NĂM 2022: “Văn chương xứ Huế trong tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam đầu thế kỷ XX”

5 tháng trước

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia năm 2022: “Văn chương xứ Huế trong tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam đầu thế kỷ XX”

Xem chi tiết

Những điều đáng chờ đợi ở Khoa Ngữ văn – Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

8 tháng trước

Những điều đáng chờ đợi ở Khoa Ngữ văn – Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Xem chi tiết

Thông tin tuyển sinh năm 2021 – Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

8 tháng trước

Thông tin tuyển sinh năm 2021 – Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Xem chi tiết

Hội thảo khoa học Quốc gia: “SÁNG TÁC CỦA Á NAM TRẦN TUẤN KHẢI TRONG TIẾN TRÌNH VĂN HỌC VIỆT NAM ĐẦU THẾ KỶ XX”

11 tháng trước

        Nhân kỉ niệm 125 năm ngày sinh của Á Nam Trần Tuấn Khải (1895 – 2020), sáng này 25/12/2020, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế phối hợp với Gia đình thi sĩ tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề: “Sáng tác của Á Nam Trần Tuấn Khải… Xem chi tiết

Xem chi tiết